تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت


توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
 زیبا http://www.4shared.com/audio/d4B7Fzfs/_____.html ابراهیم
 2008 http://www.4shared.com/audio/3n3oioAC/____________-__-_16-7-2008.html ابراهیم،اعلی،بلد،حمد
،بقره،آخربقره

 2002http://www.4shared.com/audio/lT2jY94w/___2002.html
 آخرقصص،حاقه
 2008،مسجد سیده فاطمه
http://www.4shared.com/audio/QZaA6r9y/______21-1-2008.html
 آل عمران
 2004http://www.4shared.com/audio/vJeeFNhY/___28-5-2004.html
 احزاب
 2005http://www.4shared.com/audio/xVcyCGCb/____26-8-2005.html
 إسراء
2003
 http://www.4shared.com/audio/bKz5d2eB/____11-3-2003.html إسراء
 2004http://www.4shared.com/audio/vScmoG59/__6-12-2004.html
 انبیاء
 بسیار زیبا
 http://www.4shared.com/audio/TT02FteY/____.html انبیاء
 2007،مسجد الحسین(ع)
http://www.4shared.com/audio/XpA9lhgT/________8__20-9-2007.html
 انفال،علق
 2009،مسجد سیده زینب
 http://www.4shared.com/audio/27NkFAjI/_____18-5-2009.html بقره
 2004،جنوب آفریقا
http://www.4shared.com/audio/Gy0dBChb/_________-___-_2004.html
 بقره،قصارالسور
2006
 http://www.4shared.com/audio/TAsm0Nz3/____6-4-2006.html توبه،یونس
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/lhBx4vCy/___.html
 توبه
 2009 http://www.4shared.com/audio/M_eXM9Yt/_11-9-2009.html حج
 2005 http://www.4shared.com/audio/G90VjCI8/_____25-8-2005.html حجر،نحل
 2005 http://www.4shared.com/audio/jZKIAp_W/____10-8-2005.html حجرات،ق
 2001 http://www.4shared.com/audio/PGDvH5Rs/____2001.html حشر،قیامة،توحید
 2005http://www.4shared.com/audio/iaf7cq16/________-__-_2005.html
 حشر،لیل،حمد، بقره
2005
 http://www.4shared.com/audio/l6wPw0W_/____14-12-2005.html زخرف،رحمن
تلاوت فجر،مسجد امام علی زین العابدین2006 http://www.4shared.com/audio/fzC5vdLV/_____11_9_2006________.html شرح...عادیات
 2005 http://www.4shared.com/audio/dE_CpTno/__21-6-2005.html عنكبوت
 2009http://www.4shared.com/audio/otoJOPIt/____2009.html
 طه
 2009 http://www.4shared.com/audio/oEP3HW3b/_____2009.html طه
 2007 http://www.4shared.com/audio/yfuBrVWT/___18_-_7_-_2007.html مؤمنون،نور
 2008 http://www.4shared.com/audio/3gFGh-rB/________24-1-2008.html قصص،فجر،بلد،اخلاص ،حمد،بقره
 2007http://www.4shared.com/audio/wzqxKUVI/_____18_-_7_-_2007.html
 طور،نجم،فجر
 2003http://www.4shared.com/audio/CeBlLBPZ/__2003.html
 یوسف
 2007http://www.4shared.com/audio/JiI_xDgq/_-__-_2007.html
 یوسف
 2005 http://www.4shared.com/audio/vGu1_5dA/_______26-8-2005.html یس،نازعات،فجر
2005
 http://www.4shared.com/audio/7dcRmorD/_____-__-23_10_2005.html هود،نازعات،عبس
 2006 http://www.4shared.com/audio/v8mMoeW9/__2006.html هود
 2009 http://www.4shared.com/audio/evWh8zyz/__12-2009.html مریم
2009
 http://www.4shared.com/audio/oKbizLOq/___19-3-2009.html لقمان
 2010،بزرگداشت استاد محمد صدیق منشاوی
http://www.4shared.com/audio/SO3x2U8N/___11-6-2010__41____.html
 فصلت،غاشیه،علق
 2001 http://www.4shared.com/audio/pNF65bLy/____28-9-2001.html فصلت
2005
 http://www.4shared.com/audio/dsITL2HJ/___1-6-2005.html فاطر
 2001 http://www.4shared.com/audio/p3-_7zgz/__2001.html غافر
2005
http://www.4shared.com/audio/HaUS5LHy/______25-8-2005.html
 عبس،فجر،بلد
 2007 http://www.4shared.com/audio/q9qZgGZ7/_15-9-2007.html طه
 2002 http://www.4shared.com/audio/cs981PLx/__22-11-2002.html طه
 2005http://www.4shared.com/audio/pfEZ-rZz/____8-8-2005.html
 طه،حاقه
زیبا، 2009
 http://www.4shared.com/audio/coEzoY8D/__11-7-2009_.html إسراء
 تلاوت فجر،مسجد امام حسین(ع)،2007
 http://www.4shared.com/audio/a_JEevEl/____8-1-2007___.html كهف
 1999 http://www.4shared.com/audio/wQST14Hh/_1999.html شعراء
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/gc7zblTQ/______.html روم
 http://www.4shared.com/audio/zfCqWLAw/__online.html
 رعد
 http://www.4shared.com/audio/OvtFIx-Y/___online.html
 روم،انشقاق،بلد
  http://www.4shared.com/audio/ZqpRawrA/___1.html حدید،جمعه1
  http://www.4shared.com/audio/j2AD54Ti/___2.html حدید،جمعه 2
  http://www.4shared.com/audio/9SE5def7/___online.html جن،مزمل
 http://www.4shared.com/audio/l3wOo2WD/___online.html
 بقره
  http://www.4shared.com/audio/xyaYMqZd/___online.html تحریم،هود
 http://www.4shared.com/audio/ct-xhTmm/____.html
 بروج،بلد،حمد،بقره
 كویت http://www.4shared.com/audio/gxwil2iD/_____-_.html بروج،فجر،بلد
  http://www.4shared.com/audio/JgYVfUIB/____.html انبیاء،حج
1985
 http://www.4shared.com/audio/uSa29qKj/_____13-12-1985.html ابراهیم
 مسجدامام حسین(ع)، 1986
 http://www.4shared.com/audio/xua6Zrfx/___-_-23_5_1986.html آل عمران،طارق
1986
 http://www.4shared.com/audio/9Rpx6t84/_____19-4-1986.html آل عمران،نساء
 1983http://www.4shared.com/audio/KZswPeSe/______11-10-1983.html
 آل عمران،نساء
1992
 http://www.4shared.com/audio/lcFtkA7C/_-__-__11-9-1992.html احزاب
1983
http://www.4shared.com/audio/a1sJfBVR/__31-12-1983.html
 احزاب
1989
http://www.4shared.com/audio/wTAgJgiJ/____4-10-1989.html
 احزاب
 1984 http://www.4shared.com/audio/N4nT01rx/___6-6-1984.html احزاب
 1986 http://www.4shared.com/audio/pFfmSNz1/___18-4-1986.html اسراء
 بسیار زیبا
http://www.4shared.com/audio/TT02FteY/____.html
 انبیاء
  http://www.4shared.com/audio/lL2Sm_rT/___online.html دهر،قصارالسور
 1993 http://www.4shared.com/audio/qvdlwq5_/____29-1-1993.html انعام،حاقه
 1994 http://www.4shared.com/audio/Jyu_TLMv/_____-___-_28-1-1994.html بروج،طارق،بلد
  http://www.4shared.com/audio/_NL0TOJf/______.html تحریم،حاقه،نازعات،علق
2000
 http://www.4shared.com/audio/L4hvqXBo/__-_2000.html توبه
 زیبا http://www.4shared.com/audio/lhBx4vCy/___.html توبه
 1982http://www.4shared.com/audio/TiN5b8K6/__-__21-1-1982.html
 حج،مؤمنون
 1997 http://www.4shared.com/audio/gejujHRm/____6-7-1997.html حجر،نحل
1984
 http://www.4shared.com/audio/FqJOVRa2/___1984.html حجر،نحل
 1985 http://www.4shared.com/audio/VxzEjfUm/____1985.html حجرات،ق
 1998 http://www.4shared.com/audio/ajCS1LHx/____1998.html حجرات،ق
 ایران، 1991
http://www.4shared.com/audio/YO2jfpPR/__1991.html
 حشر
 1983http://www.4shared.com/audio/PtQ2Vmeg/_____-__-__31-12-1983.html
 حدید،نازعات،بلد
 1994http://www.4shared.com/audio/iGGBAK9a/_____28-1-1994.html
 حدید،فجر
 1997 http://www.4shared.com/audio/vemEifEm/________-_-_3_4_1997.html حشر،نازعات،حمد،بقره
 مسجدامام حسین(ع)،1986
 http://www.4shared.com/audio/mJPVQMYK/_____-____-3_6_1986.html دخان،طارق،علق
1980
 http://www.4shared.com/audio/ObIFmBET/___4-12-1980.html روم،انشقاق،بلد
 1999http://www.4shared.com/audio/Il0VNFc0/______--1999.html
 زمر،عبس،انشقاق،طارق
1988
 http://www.4shared.com/audio/xzl4gV0R/___3-6-1988.html زخرف،علق
 1973 http://www.4shared.com/audio/NDFrQ56u/_______-__-__5-7-1973.html شوری،قیامة،نازعات،حمد
 1988 http://www.4shared.com/audio/1mlT_-bQ/_____20-5-1988.html عنكبوت،روم
ایران،1991
 http://www.4shared.com/audio/70zsOsBK/_____-__-_1991.html غاشیه،فجر،بلد
ایران، 1991
http://www.4shared.com/audio/ebtMCkqH/____1991.html
 فتح،حجرات
  http://www.4shared.com/audio/VDOfylyW/___online.html فجر،شمس،علق
 مسجدامام حسین(ع)
http://www.4shared.com/audio/nGysmsBD/_-__.html
 مائده
 بسیار زیبا
http://www.4shared.com/audio/Vu-Tn7HT/____.html
 نمل
 1988، زیبا
http://www.4shared.com/audio/FsDQQiXe/____1988.html
 نمل،بلد
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/u93tfVRR/___.html
 نور،انشقاق
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/ng1F9BU5/_______.html واقعه حدید
 زیبا؛ 1992
http://www.4shared.com/audio/LYZFQB-0/____1992____.html
 واقعه حدید
 ایران، زیبا
 http://www.4shared.com/audio/bS08zYLG/____.html غافر،بلد،قارعه
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/TOtcJdhZ/___online.html نجم،قمر
 1996، زیبا
 http://www.4shared.com/audio/VBmpSnAv/______1996.html نور
 زیبا http://www.4shared.com/audio/MxjM48Fi/____.html نمل
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20


.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون