تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت
توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
 2011 http://www.4shared.com/audio/AE1FvJyT/___2011.html
 نساء،مائده
 2011http://www.4shared.com/audio/mw6lMGJb/____2011.html
 نجم،قمر،علق
 2010 http://www.4shared.com/audio/RDc0kyg7/__22-11-2010.html
 انعام
 2010http://www.4shared.com/audio/MERoycTE/__-__2010.html
 قصص
2010
http://www.4shared.com/audio/Sbpq-U2P/___5-5-2010.html
 كهف
 2010http://www.4shared.com/audio/Cn6A-Rj6/_______9-7-2010.html
 یس،صافات،قصارالسور
 2010http://www.4shared.com/audio/XClHAmlb/____27-6-2010.html
 مریم
 2009 http://www.4shared.com/audio/8FFt20hi/_____12-1-2009.html
 نبأ،قصارالسور
 2009 http://www.4shared.com/audio/-SuwaGO6/___8-9-2006.html نمل
 2008http://www.4shared.com/audio/kQwISGRf/____15-2-2008.html
 نساء
 2007http://www.4shared.com/file/35054055/c7d2b2dc/0_______332007.html?
dirPwdVerified=37db87ff
 انبیاء
2007
http://www.4shared.com/file/35054051/c0bf76c5/0______1032007.html?dirPw
dVerified=37db87ff
 انسان،قصارالسور
 2007http://www.4shared.com/file/35048180/7462c421/0_______20.html?dirPwd
Verified=37db87ff
 آخرقصص،تكویر
  http://www.4shared.com/file/35037712/a560aeb0/0______-_15-7-2007_1_.html?dirP
wdVerified=37db87ff
 طور،نجم،انفطار
 2007 http://www.4shared.com/file/35055397/3f9345c0/0______2612007.html?dir
PwdVerified=37db87ff
 توبه
 2007 http://www.4shared.com/file/35079962/f5e0c48e/0_____20-1-2007.html?di
rPwdVerified=37db87ff
 مریم
 2006http://www.4shared.com/file/35075314/1483cd12/0_____1-12-2006.html?dirP
wdVerified=37db87ff
 غافر،قصارالسور
 2008
http://www.4shared.com/file/74033127/57f5e757/__________1__12___2008.html?d
irPwdVerified=db5570d3
 بقره
 2010 http://www.4shared.com/audio/Xr41xa-9/_17-1-2010.html كهف
  http://www.4shared.com/audio/xWQ6gnVj/_online.html یوسف
  http://www.4shared.com/audio/i806INhY/_online.html احزاب
  http://www.4shared.com/audio/aLHZZ6oN/_-____.html انعام
  http://www.4shared.com/audio/ye0-yVrW/_____.html نجم،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/OOlchodC/____.html یوسف
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/-lp45iOi/___.html
 حشراعلی،زلزال
  http://www.4shared.com/audio/Ng62F3hY/___online.html قصص
 2007http://www.4shared.com/audio/94DIASYa/___18-4-2007.html
 فرقان
2009
http://www.4shared.com/audio/bU-sI0-c/___1-5-2009.html
 مائده
 2008http://www.4shared.com/audio/bDDXlCg9/__16-12-_2008.html
 نساء
  http://www.4shared.com/audio/hJgzvAGF/___.html فصلت
  http://www.4shared.com/audio/4chDCArH/___.html قصارالسور
 2006http://www.4shared.com/audio/1AqMuHSp/____3-6-2006.html
 یونس،هود
2008
 http://www.4shared.com/audio/ML9FO4Qe/___12-2-2008.html یونس،هود
2008
http://www.4shared.com/audio/OQJCtgAF/2___16-2-2008.html
 یوسف
 زیبا http://www.4shared.com/audio/VLJDkwkD/____.html یوسف(وماابرِِئ ...)
 2009 http://www.4shared.com/audio/SR3hm7KT/___15-8-2009.html یوسف
2009
http://www.4shared.com/audio/Eu6C5l64/___10_-_1_-__2009.html
 یوسف
 2008 http://www.4shared.com/audio/OY9AXO5g/____25-12-2008.html یوسف
2007
 http://www.4shared.com/audio/vL_Dszkp/_2__25-1-2007.html یوسف
  http://www.4shared.com/audio/eKuxLY4J/__online.html هود
  http://www.4shared.com/audio/6_6Bo4j-/___online.html مریم،طه

 http://www.4shared.com/audio/nGqyQbjv/___online.html مریم،علق،قدر
 2010http://www.4shared.com/audio/XClHAmlb/____27-6-2010.html
 مریم
 2007 http://www.4shared.com/audio/QTxrHt3Y/____20-1-2007.html مریم
2007
http://www.4shared.com/audio/O_4W2lp4/__13-3-2007.html
 مریم
  http://www.4shared.com/audio/Bczs6Jh5/___online.html قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/6jITpwEE/___online.html
 قصارالسور
2006
 http://www.4shared.com/audio/zFbHjo7C/___14-11-2006.html فاطر
 2009 http://www.4shared.com/audio/ZzwDwtkW/______13-3-_2009.html فصلت
 2010http://www.4shared.com/audio/AmTAjL5m/__9-7-2010.html
 فاطر
 2006 http://www.4shared.com/audio/YcjXkmp9/____1-12-2006.html غافر،قصارالسور
پاكستان،لاهور
 http://www.4shared.com/audio/Lvw8GdIY/____.html غافر
  http://www.4shared.com/audio/PcrpwYgG/___online.html طه
 2007 http://www.4shared.com/audio/Bsh0-_p6/____18-2-2007.html طه
 2008 http://www.4shared.com/audio/pqYpV6wM/___12-2-2008.html طه
 http://www.4shared.com/audio/q2AJ5W7i/__online.html
 حج
 زیبا http://www.4shared.com/audio/JZoJ4TRy/________.html توبه
 http://www.4shared.com/audio/3Ihfgme8/________.html
 حشر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/xd6aYidh/______.html
 قصارالسور
2009
http://www.4shared.com/audio/m21DpyA-/___5-1-2009.html
 نور
 2006 http://www.4shared.com/audio/-SuwaGO6/___8-9-2006.html نمل
  http://www.4shared.com/audio/E1-6JQrJ/__online.html نمل
 2007 http://www.4shared.com/audio/eJBa3bty/___9-3-2007.html نساء
 2008http://www.4shared.com/audio/kQwISGRf/____15-2-2008.html
 نساء
 2006http://www.4shared.com/audio/puQKPf8u/______2006.html
 نخل،اسراء
  http://www.4shared.com/audio/GyX8sncp/___.html نجم،قمر
 2007http://www.4shared.com/audio/-i5DyzQq/____9-3-2007.html
 نجم،قمر
 2007 http://www.4shared.com/audio/QQiXitVS/___2007.html نجم،قمر
  http://www.4shared.com/audio/vvfuL-3J/_online.html یونس
 زیبا http://www.4shared.com/audio/lhLfnx0T/____.html غافر
2009
 http://www.4shared.com/audio/m21DpyA-/___5-1-2009.html نور
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
فوق وصف

3.21 Mb
هود
زیبا

12.42 Mb
یوسف
 زیبا
11.45 Mb
حشر...
 فوق وصف

7.48 Mb
حدید....
 زیبا
4.7 Mb
فرقان،شعراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون