تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت
توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
زیبا
http://www.4shared.com/audio/rlfiU2lL/___online.html
 آل عمران
 2010http://www.4shared.com/audio/ev7cKRmY/_____27-12-2010.html
 غافر
 2004http://www.4shared.com/audio/jl0_W_Y1/___2004.html
 یوسف
 http://www.4shared.com/audio/1krdg3tR/___online.html
 یس،رحمن،تكویر
 http://www.4shared.com/audio/Whe04dW3/_online.html
 مریم
 http://www.4shared.com/audio/aGlfUruv/__online.html
 مریم،طه
 2010http://www.4shared.com/audio/Np1HuC7-/____-__29-5-2010.html
 قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/kRu3m0W8/___.html
 قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/l3Gxp7OT/___.html
 قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/vX6yZnPw/__6.html
 قصارالسور
زیبا
http://www.4shared.com/audio/GMYVV_U1/___online.html
 قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/4QBLfwmB/__online.html
 فصلت
 http://www.4shared.com/audio/sR2Vf9ol/__online.html
 عبس،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/E-hPMrDt/__2.html
 واقعه،حدید
 http://www.4shared.com/audio/eLuWWe_f/__1.html
 واقعه،حدید
 http://www.4shared.com/audio/aPbscGx6/__online.html
 واقعه،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/UhFXiIWE/____26__43___.html
 آل عمران،حمد،آخر بقره
 http://www.4shared.com/audio/rrokcUwD/___3.html
 ابراهیم
 http://www.4shared.com/audio/-If_X_d5/__102-110.html
 آل عمران102-110
 http://www.4shared.com/audio/ddFGlsSF/__92-101.html
 آل عمران 92-101
 2009http://www.4shared.com/audio/CjfPOF-2/_-___9-8-2009.html
 احزاب
 http://www.4shared.com/audio/UHoOsdDU/____.html
 نور
 http://www.4shared.com/audio/4lhDkCB_/______1.html
 آل عمران
 http://www.4shared.com/audio/8ppwfUjE/___36___50-_.html
 احزاب 36-50
 2010http://www.4shared.com/audio/C3nnqt2T/____21-5-2010.html
 نمل
 http://www.4shared.com/audio/JCGLwMDI/___19___40.html
 إسراء 19-40
 http://www.4shared.com/audio/2CJW2iFh/_________22-10-2.html
 كهف،مریم
 http://www.4shared.com/audio/OYdz_qPj/____.html
 قصص،نازعات، قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/x-UE91lC/___23___31___.html
 دهر23-31، قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/oLCztHQr/__11_22__.html
 بروج11-22، طارق، اعلی، حمد
  http://www.4shared.com/audio/dMWfrCe-/_1-28____-.html قصص1-28
پاكستان
http://www.4shared.com/audio/VlEicswD/___.html
 بروج،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/nvBFa36P/______.html
 فتح،شمس،حمد، اول بقره
 http://www.4shared.com/audio/b1J5eNYT/___31__40______.html
 قصارالسور،حمد
  http://www.4shared.com/audio/WHlBeZ5Q/___online.html فتح،بلد،عادیات
 http://www.4shared.com/audio/8UmzaD6m/____.html
 تحریم
 http://www.4shared.com/audio/etTLHBmY/_online.html
 شعراء
 2009http://www.4shared.com/audio/EJcE1Gkh/___7-8-2009.html
 زمر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/P115qRYW/___7___18____1___11.html
 حجرات،قاف
 http://www.4shared.com/audio/mfSt0e5j/__1____18___24_______.html
 حشر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/ImfSfppU/__2____18___24_______.html
 حشر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/7egMVHSv/___.html
 زخرف،دخان
 پاكستانhttp://www.4shared.com/audio/Pnauua4-/___online.html
 حشر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/ZhgN5Xmy/__online.html
 تحریم،حاقه
 پاكستانhttp://www.4shared.com/audio/hBKNO98t/___.html
 بروج،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/rgTb6Ft4/___online.html
 إسراء،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/kC6fXRf5/___64-81.html
 نساء64-81
 http://www.4shared.com/audio/Hqy9eJZT/___online.html
 یس،رحمن
 2006http://www.4shared.com/audio/zyek3LLx/-_2006.html
 احزاب
 http://www.4shared.com/audio/eqcsITyv/_1_online.html
 یوسف
 http://www.4shared.com/audio/wG-BLilg/_2_online.html
 یوسف
 http://www.4shared.com/audio/TBeBc-AD/_3_online.html
 یوسف
 http://www.4shared.com/audio/oPmtj8i_/2__online.html
 یوسف
 http://www.4shared.com/audio/HGQXmF_S/______.html
 دهر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/Md28gssB/_23-31____.html
 دهر،قصارالسور
 http://www.4shared.com/audio/WjR-vVcV/_159-165.html
 انعام159-165
 2010http://www.4shared.com/audio/MRICDnkr/___2010.html
 آل عمران
 http://www.4shared.com/audio/9R8bkGt8/____-_.html
 دهر،شمس
 http://www.4shared.com/audio/BcVj8A1O/_online.html
 غافر
 http://www.4shared.com/audio/cWd2RGGe/_3_online.html
 نور
 http://www.4shared.com/audio/sjwcoLtn/_5_online.html
 نور
 http://www.4shared.com/audio/0Y4p2ly6/_online.html
 قیامة
 http://www.4shared.com/audio/IFqfRyKe/_1_online.html
 انعام
 http://www.4shared.com/audio/8CPj7ELO/_2_online.html
 إسراء
 http://www.4shared.com/audio/8CPj7ELO/_2_online.html
 انعام
   -66
   -67
   -68
   -69
   -70
   -71
   -72
   -73
   -74
   -75
   -76
   -77
   -78
   -79
   -80
   -81
   -82
   -83
    -84
   -85
   -86
   -87
   -88
   -89
   -90
   -91
   -92
   -93
   -94
   -95
   -96
   -97
   -98
   -99
   -100
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون