تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت

استاد راغب مصطفی غلوش:
زندگینامه استاد غلوش
استاد راغب مصطفی غلوش در 5 جولای 1938 م. در روستای طنطا(ی مصر) چشم به جهان گشود،یكی از نزدیكان پدرش "حاج مصطفی غلوش" را راهنمایی كرد تا فرزندش راغب را به مكتب حفظ قرآن ببرد، او تا قبل از ده سالگی موفق به حفظ فرآن شد و سپس نزد شیخ عبدالغنی شرقاوی رفت تا احكام قرآن را هم فراگیرد، در چهارده سالگی آوازه اش به شهر طنطا هم رسید و در سال 1953، اولین بار برای تلاوت به "محلة القصب"،كه جایگاه چندی از قراء مشهور آن زمان بود،دعوت شد. سپس وی به مؤسسه و آكادمی تلاوت قرآن در شهر طنطا نزد استاد "ابراهیم طبلیهی" رفت، تا علوم تجوید و قرائت را هم به طور كامل فرا گیرد.
وی در حین سربازی بود كه به تشویق و هدایت برخی، به رادیو قرآن مصر، رفت و در آزمونی كه بین 160 قاری صورت می گرفت، شركت كرد، بعد از چند روز كه خدمت سربازی اش تمام شد و به خانه اش بازگشت، در ورود به روستا ، ناگهان خیل مردم را دید كه به استقبالش آمده اند،تعجب زده پرسید كه چه خبر است، كه گفتند، اسم و عكس تو در همه روزنامه ها با تیتر درشت به عنوان "گروهبان قاری" چاپ شده است.ا

توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        

http://www.4shared.com/file/143884739/72c3032d/__online.html
 ابراهیم
http://www.4shared.com/file/143885060/cb9b3e2c/__2.html
 انعام
http://www.4shared.com/file/143884928/16412ff0/__online.html
 انعام
http://www.4shared.com/file/143884838/e987486/__2.html
 اسراء1
http://www.4shared.com/file/143884771/18744e1b/__1.html
 اسراء2
http://www.4shared.com/file/143884801/5c699fe1/__3.html
 اسراء3
http://www.4shared.com/file/143885218/8985f4b7/__2.html
 بقره
http://www.4shared.com/file/143885169/b385ecbf/__online.html
 بقره
http://www.4shared.com/file/143885259/9aee0125/__online.html
 رعد
http://www.4shared.com/file/143885355/929a2739/__online.html
 نساء
http://www.4shared.com/file/143885467/52f60353/__online.html
 نور
http://www.4shared.com/file/143885498/45d1020d/__online.html
 واقعه
http://www.4shared.com/file/143885636/5b0213ee/__online.html
 غافر
http://www.4shared.com/file/143885826/48870fa5/__2.html
 هود
http://www.4shared.com/file/143885697/d6eacbf2/__online.html
 هود
http://www.4shared.com/file/143885908/9ccb2a17/__online.html
 یس
http://www.4shared.com/file/143885966/2d29a096/__2.html
 یوسف
http://www.4shared.com/file/143885938/b7e679d4/__online.html
 یوسف
http://www.4shared.com/file/143886131/d29c3f26/__2.html
 یونس
http://www.4shared.com/file/143886018/98b48f37/__online.html
 یونس
http://www.4shared.com/file/143886184/41021262/___.html
 حمد،بقره
http://www.4shared.com/file/143858577/40d54449/ghalwash_almoomenoon.html
 مؤمنون
فجر
http://www.4shared.com/file/143858745/8672a2c8/ghalwash_fajr_alan3am.html
 دهر
فجر
http://www.4shared.com/file/143858869/b6aecb5c/raghib_akher_alqasas_fajr.html
 آخرقصص
فجر
http://www.4shared.com/file/143858992/a726642c/raghib_akher_yuosof
___awal_alra3d_fajr.html
 یوسف،رعد
فجر
http://www.4shared.com/file/143859539/7bbdcb2f/raghib_al-emran_fajr4-12-2008-_latublawon.html
 آل عمران
فجر
http://www.4shared.com/file/143859689/9a0facbd/raghib_al-emran_part_3_hezb_6_-_2_fajr_old.html
 آل عمران
فجر
http://www.4shared.com/file/143859108/209e00a6/raghib_ala3raf_fajr-wa_aktub_lana_fi_hathihe
_alduna_hasanah.html
 اعراف
فجر
http://www.4shared.com/file/143864449/80f495d2/raghib_taha-part_6-hezb_32_-_2_fajr.html
 طه
فجر
http://www.4shared.com/file/143864320/aa3d9c75/raghib_rahman
___hakkah_fajr_70s.html
 رحمن،حاقه
فجر
http://www.4shared.com/file/143864077/4b6843ca/raghib_maryam_fajr_80s_old.html
 مریم
فجر
 http://www.4shared.com/file/143863944/6b4a4285/raghib_khetam_fajr_ala3raf.html اعراف
فجر
http://www.4shared.com/file/143863862/b1ddef05/raghib_khatam_fajr_almaeda.html
 مائده

http://www.mediafire.com/download.php?lvszr927548m5v8
 آل عمران

http://www.4shared.com/audio/-RNl5-pO/_____.html
 انفطار،بلد

http://www.4shared.com/audio/ZJzkkoFC/______.html
 آل عمران،قصارالسور
تلاوت فجر2008
 http://www.4shared.com/audio/21-JK61I/_35-52__26-5-2008.html نور35-52
سوریه
http://www.4shared.com/audio/nsPJPIfK/___1969.html
 نبأ،قصارالسور

 http://www.4shared.com/audio/12_9cHCk/_31-41__1-_18.html آخرنبأ،بلد

 http://www.4shared.com/audio/5_L2KU6I/_31-41__.html آخرنبأ،طارق،علق
2008
 http://www.4shared.com/audio/TSfSHgiI/_31-41__23-_5-2008.html آخرنبأ،بلد5-23
تلاوت فجر2009
 http://www.4shared.com/audio/vEIhf_oR/_31-40__22-6-2009.html آخرنبأ
سوریه
http://www.4shared.com/audio/BM4iB2UG/___1969.html
 نجم،قمر

http://www.4shared.com/audio/z1lXKB5Y/_125-128__.html
 نحل125-128
استودیویی
 http://www.4shared.com/audio/B9SyZtJ2/_1-26_.html واقه1-26
استودیوی
 http://www.4shared.com/audio/b4L-EUCH/_1-62_.html وافعه1-62

 http://www.4shared.com/audio/iFQOJpNY/_1-54.html طه1-54
استودیویی
 http://www.4shared.com/audio/9KGFxGK_/_41-77_.html غافر41-77

http://www.4shared.com/audio/_CpghiU7/_41-77.html
 غافر41-77

 http://www.4shared.com/audio/TTs-Cm8a/_66-_85__1-8.html غافر،فصلت

http://www.4shared.com/audio/ZxA6yH7p/_online.html
 غافر
ایران
http://www.4shared.com/audio/IEN-VUSL/_31-45_.html
 ق31-45

 http://www.4shared.com/audio/6ZuMVTMv/_16-30.html ق16-30

http://www.4shared.com/audio/-p9jlGV8/_1_online.html
 ق

http://www.4shared.com/audio/FOe_e28A/_1_-_12.html
 فاطر

http://www.4shared.com/audio/2dv9C97q/__1.html
 قصارالسور

 http://www.4shared.com/audio/nAb0kSz8/_22-31__1989.html مریم22-31،قدر

 http://www.4shared.com/audio/EmOV7JO4/__online.html یس-كامل
استودیویی
 http://www.4shared.com/audio/cnqJo6vD/_60-83_.html یس60-83
تلاوت فجر
 http://www.4shared.com/audio/nXvElnKm/___.html طه

 http://www.4shared.com/audio/6CU3IIAI/_1-35_.html مریم1-35، نصر

 http://www.4shared.com/audio/rT3sXubg/___.html مریم،حجرات،قصارالسور
سوریه1969
 http://www.4shared.com/audio/-yFk_rVz/__1969.html مریم

 http://www.4shared.com/audio/OFZVddPQ/_118-123__1-5_.html هود،یوسف،اعلی
1974
 http://www.4shared.com/audio/ypIjxdVV/_41-56__1974.html هود،نصر

 http://www.4shared.com/audio/ufhB_3J5/_87-112.html هود87-112

 http://www.4shared.com/audio/tdW9YlC2/__online.html هود
استودیویی
http://www.4shared.com/audio/-iHlVaGf/_66-72_.html
 یونس66-72
1990
http://www.4shared.com/audio/MgfNs2wE/_103-114_1990.html
 نساء103-114
1983
http://www.4shared.com/audio/1-74r5ko/_35-38__1983.html
 نور35-38،طارق

 http://www.4shared.com/audio/2I_n2AqN/__online.html مزمل،مدثر
ایران
 http://www.4shared.com/audio/D7mKWf2v/_30-31__1-5_.html كهف30-31،علق1-5
سوریه1969 http://www.4shared.com/audio/1HTdYND2/__1969.html كهف

http://www.4shared.com/audio/c5oxrVcU/___online.html
 انشقاق،بروج،طارق
ایران
 http://www.4shared.com/audio/W0Uf7FU4/_39-48_.html احزاب39-48
ایران
http://www.4shared.com/audio/gN1_wdDV/_38-52_.html
 احزاب38-52
ایران
 http://www.4shared.com/audio/OgyNmE2C/_22-34_.html احزاب22-34
ایران
 http://www.4shared.com/audio/sHFy3VI3/_21-34_.html احزاب21-34
2010
 http://www.4shared.com/audio/wQJa8o9O/__2010.html آل عمران
سوریه
http://www.4shared.com/audio/-gZ2VYQL/___2.html
 آل عمران
سوریه
http://www.4shared.com/audio/ZF0ql1Gm/___1969_---.html
 آل عمران
ایران
 http://www.4shared.com/audio/a0UyRnJu/___.html آل عمران
تلاوت فجر، مسجد سیده زینب
http://www.4shared.com/audio/Vuzt2Xrx/_127-140_3-3-2008____.html
 انعام127-140
سوریه1969
 http://www.4shared.com/audio/7wcqjSa8/__1969.html ابراهیم
تلاوت فجر،2008
 http://www.4shared.com/audio/62f1pnQn/__186-200___4-2-2008.html آل عمران186-200

http://www.4shared.com/audio/rT3sXubg/___.html
 مریم،حجرات،قصارالاسور
مسجدالحسین(ع)
 http://www.4shared.com/audio/E-wGWl11/__1-14___.html آل عمران1-14
تلاوت فجر2009
 http://www.4shared.com/audio/SEd0if6l/__190-194__25-5-2009.html آل عمران190-194
ایران
http://www.4shared.com/audio/LRd6bNlQ/_35-41__1-5__.html
 ابراهیم35-41،علق1-5

 http://www.4shared.com/audio/8vUO9Zg5/_31-40___.html آخرنبأ،فجر،قریش،كوثر
تلاوت فجر
 http://www.4shared.com/audio/lnhtgCr7/_75-89___.html نحل75-89

http://www.4shared.com/audio/kI7C81Zy/_1-35.html
 مؤمنون

http://www.4shared.com/audio/vdPKxpMV/_1-13.html
 مجادله

 http://www.4shared.com/audio/PEo5YuBg/__1-18.html قیامة،دهر
ایران
 http://www.4shared.com/audio/SACmIXFs/___online.html قمر،رحمن
سوریه
 http://www.4shared.com/audio/LDb7my78/____1969.html قمر،رحمن،كوثر

 http://www.4shared.com/audio/thPc1Snh/_54-55__1-13.html قمر54-55،رحمن1-13

 http://www.4shared.com/audio/BUfX_xP5/_49-55__1-5.html قمر49-55،رحمن1-5

 http://www.4shared.com/audio/Git7THlv/_49-55__1-33.html قمر49-55،رحمن1-33

 http://www.4shared.com/audio/-9ZF-7u5/__online.html قلم-كامل
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20


.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون