تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت

توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
 http://www.4shared.com/audio/XZJGP8Ke/____.html
 آخر دهر،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/WNGiV8og/__online.html إسراء
 1977 http://www.4shared.com/audio/IIdVDLOr/_____1977.html كهف
استودیویی
http://www.4shared.com/audio/JyvEezul/__online.html
 ابراهیم
مسجدالحسین(ع)
 http://www.4shared.com/audio/eQE5sl7U/__169-186__.html آل عمران 169-186
  http://www.4shared.com/audio/w-Q-vESF/___online.html آل عمران،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/tDReE-9H/___1.html آل عمران،حشر1
 http://www.4shared.com/audio/qnTv5oIO/___2.html
 آل عمران،حشر2
 http://www.4shared.com/audio/uCBKC6vH/___online.html
 آل عمران،قصارالسور
 ایران http://www.4shared.com/audio/O6Qz0ntx/___.html انسان
  http://www.4shared.com/audio/iSslWRF2/___online.html دهر،طارق،بلد
  http://www.4shared.com/audio/My4iNbpu/_9_-_14.html احقاف 9-14
 1970 http://www.4shared.com/audio/KM7tqYrE/________70.html إسراء
  http://www.4shared.com/audio/Va-PbtNQ/70-98.html اسراء 70-98
  http://www.4shared.com/audio/v5hxtLcp/_196_-_203.html اعراف 196-203
 http://www.4shared.com/audio/hBVKi_vS/_1-22__27-41.html
 انسان،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/nzw4Z4kh/__online.html انسان،طارق
تلاوت جمعه
http://www.4shared.com/audio/79dXge57/___.html
 انسان،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/IoQ-ODCu/_1_online.html انعام1
  http://www.4shared.com/audio/33w-XySg/_2_online.html انعام2
  http://www.4shared.com/audio/j034abBk/_3_online.html انعام3
 http://www.4shared.com/audio/2PW_kZ8S/___online.html
 بروج،طارق،بلد
  http://www.4shared.com/audio/hSly21Yx/_142-142_.html بقره،ضحی
 http://www.4shared.com/audio/KzKpaSq6/__online.html
 بقره،ضحی
1979
 http://www.4shared.com/audio/T_y9fjSl/_1-11_____1979.html تحریم 1-11
 1977 http://www.4shared.com/audio/OKzrojXn/___1977.html تحریم
مسجدالحسین(ع)
 http://www.4shared.com/audio/K18MaIwA/___.html توبه،علق
  http://www.4shared.com/audio/ytx6LyRd/__online.html جن،مزمل
  http://www.4shared.com/audio/CMXHhtfS/__online.html حج،مؤمنون
 http://www.4shared.com/audio/DsnSb2NA/____.html
 حج
  http://www.4shared.com/audio/BZy64yBi/__online.html حجر،نحل
  http://www.4shared.com/audio/XGStZTbx/_online.html حشر
 http://www.4shared.com/audio/chzr6iXi/__online.html
 دخان،غاشیه
  http://www.4shared.com/audio/0c7ryrrq/__online.html رحمن،واقعه
  http://www.4shared.com/audio/UUF-GACI/___online.html زخرف،دخان، قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/VIpfAg-G/___.html زخرف،دخان،ضحی،شرح
  http://www.4shared.com/audio/W0w1Zlk3/__online.html شوری،زخرف
  http://www.4shared.com/audio/Yu0pkZWS/_online.html صافات
  http://www.4shared.com/audio/BN-R6X3y/_online.html شوری
  http://www.4shared.com/audio/DJOpnSG9/___online.html طلاق،تحریم،ملك
  http://www.4shared.com/audio/lSaIgw1B/_online.html عنكبوت
 http://www.4shared.com/audio/bFub6k9O/____.html
 غاشیه،فجر،بلد،شمس ،لیل
  http://www.4shared.com/audio/qqEEoz0n/___online.html فتح،حشر،قصارالسور
1977http://www.4shared.com/audio/uvEnmjqn/________1977.html
 فتح،حشر،طارق،بلد
 1975 http://www.4shared.com/audio/G8c_vMSF/__1975.html فتح،نازعات
 http://www.4shared.com/audio/H0mTZeih/___.html
 فجر،بلد،تین،علق
  http://www.4shared.com/audio/6D6iiaF8/__online.html فرقان،شعراء
  http://www.4shared.com/audio/sEHO09wx/___online.html فرقان،نازعات،علق
 مسجدسیده زینب(س)
 http://www.4shared.com/audio/8bEpYOWg/____.html قصص
 مسجد امام حسین(ع)
http://www.4shared.com/audio/d7PWV_i2/_______.html
 قلم،حاقه
  http://www.4shared.com/audio/kOwb6k9O/__online.html قمر،رحمن
 http://www.4shared.com/audio/kXeAywtG/_30-50.html
 كهف 30-50
 http://www.4shared.com/audio/a1NVjVOS/__online.html
 كهف،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/UZRoeCq7/__online.html مؤمنون،غافر
مسجدالحسین(ع) 1980
 http://www.4shared.com/audio/5m11zsQG/____1980.html مؤمنون
  http://www.4shared.com/audio/anWQtHhp/_1_online.html كهف1
  http://www.4shared.com/audio/9Jv2NAkK/_2_online.html كهف2
  http://www.4shared.com/audio/muzNIR2Y/_3_online.html كهف3
 ایرانhttp://www.4shared.com/audio/8T3t9YHP/___online.html
 مائده
1979
http://www.4shared.com/audio/OFW2hHkm/_1979_______.html
 مائده
  http://www.4shared.com/audio/c5beF1ns/__online.html مائده،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/GS0pjYGC/__online.html مجادله،حشر
  http://www.4shared.com/audio/gUCZjOP8/__online.html منافقون،تغابن
  http://www.4shared.com/audio/NieI5vLy/___online.html نبأ،نازعات،فجر
  http://www.4shared.com/audio/AhHmj9Vm/____.html نبأ،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/mFcwDvIr/__online.html نجم،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/XnsQMA3J/___online.html نجم،نازعات،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/SQLQBFhX/____.html نجم،قمر
 http://www.4shared.com/audio/SKVn8nqz/__online.html
 نجم،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/4Dxn4lq4/_online.html نحل
 http://www.4shared.com/audio/eE_AKGtd/__online.html
 نساء،مائده
مسجدالحسین(ع)  1979
 http://www.4shared.com/audio/KzpuH0Hc/_____79.html نساء
مسجدالحسین(ع) 
http://www.4shared.com/audio/5vGAUCZf/___.html
 نساء
  http://www.4shared.com/audio/_zfy91Iz/__online.html واقعه،حدید
 http://www.4shared.com/audio/g_oouuq_/__online.html
 طه
  http://www.4shared.com/audio/nYp4H0Qc/__online.html بقره
 مسجدالحسین(ع)http://www.4shared.com/audio/2EfK71fz/___online.html
 سبأ
 استودیویی http://www.4shared.com/audio/MKITnnOn/__online.html ص
 ایران http://www.4shared.com/audio/Smj4QY6K/___.html طه
  http://www.4shared.com/audio/qi3liUFC/__online.html طه،قدر
 http://www.4shared.com/audio/DLDG87u5/_1_online.html
 طه1
 http://www.4shared.com/audio/LFXK6a2i/_2_online.html
 طه2
  http://www.4shared.com/audio/_OyBSQtL/_3_online.html طه3
 http://www.4shared.com/audio/8Y7ICJvX/_4_online.html
 طه4
  http://www.4shared.com/audio/1xFQuyx_/_5_online.html طه5
  http://www.4shared.com/audio/MXwUlAiD/_6_online.html طه6
 http://www.4shared.com/audio/_nECb4J6/_7_online.html
 طه7
  http://www.4shared.com/audio/0fgE7vez/_8_online.html طه8
  http://www.4shared.com/audio/ZpBj0gFN/__________.html ق،ذاریات
  http://www.4shared.com/audio/TMrPCexb/_online.html فصلت
  http://www.4shared.com/audio/QbZa08Ch/_online.html فاطر
 http://www.4shared.com/audio/pJs8S0Bf/_7_-_11.html
 غافر 7-11
  http://www.4shared.com/audio/zHYEOCue/_online.html قصارالسور
 بسیارزیبا http://www.4shared.com/audio/gl0s8Crj/___.html مریم
  http://www.4shared.com/audio/f-uEjvKm/__7__36.html مریم 7-36
  http://www.4shared.com/audio/Mc3RPTNu/__online.html مریم،طه
 http://www.4shared.com/audio/rXK2mzAn/_online.html
 محمد(ص)
 http://www.4shared.com/audio/TfvP1eNh/_online.html
 نور
  http://www.4shared.com/audio/jdnLYc2M/_25_-_51.html هود
 http://www.4shared.com/audio/oRTy66YO/_31-43.html
 هود 31-43
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
 زیبا  فرقان،نازعات،علق
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20


.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون