تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت


استاد" محمد محمود طبلاوی" در سال 1934 (.م) در میت عقبه مركز شهر امبابة الجزیره به دنیا آمد.پدرش "حاج محمود" او را در چهر سالگی به آموزشگاه حفظ قرآن برد."محمد" حفظ و تجوید قرآن را در ده سالگی به  پایان رساند.
  استاد طبلاوی در سن 12 سالگی به مراسم احیاء بزرگان و مسئولان و شخصیتهای بارز در كنار مشاهیر قاریان رادیو دعوت میشد و در بین ایشان جایگاه بالایی پیدا كرده و در جیزه، قاهره، و قلیوبیه شناخته شد و تا بدانجا رسید كه از سوی بسیاری از خانواده ها برای مراسم احیاء با توجه به قوت اداء وخلاقیت های والا و روحیه جوانش كه او را برای قرائت پیوسته، در یك مدت 2 ساعتی بدون هیچ خستگی و بدون اظهار سختی كمك می كرد ترجیح داده می شد، مضافاً این كه مردم هم برای پیوسته خواندن او اصرار میكردند و برای زیاده گوش دادن به او ابراز شوق میكردند.
تا اینكه اسم او زبان زد تمام قرآن دوستان بلاد مسلمین شد، و سفرهایی به بلاد اسلام داشته است.
استاد طبلاوی هم اكنون قاری مسجد جامع الازهر است.

توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
 http://www.4shared.com/audio/qDmeJHrt/__online.html
 آخر حج
 http://www.4shared.com/audio/yVIzf72R/___online.html
 آخرمؤمنون،فاتحه
 1997http://www.4shared.com/audio/vIhShGB8/__1___1997.html
 آل عمران
 http://www.4shared.com/audio/ufX8DU_H/__2___1997.html
 آل عمران
 http://www.4shared.com/audio/ksYrQ-eL/___.html
 آل عمران
زیبا
http://www.4shared.com/audio/Af8qkTen/___.html
 آل عمران
جامع ازهر 1989
http://www.4shared.com/audio/DyGuqQLE/______1989.html
 آل عمران
ایران
http://www.4shared.com/audio/oQkGUGig/___.html
 آل عمران
جامع ازهر1992
http://www.4shared.com/audio/SmbWyISG/_____1992.html
 آل عمران
1995
http://www.4shared.com/audio/3Wrp0pK3/__-_____25-1-1995.html
 اول فصلت
 1985http://www.4shared.com/audio/cyoIecPB/__1976.html
 ابراهیم،حجر
اسكندریه1982
http://www.4shared.com/audio/MYw-ThW1/_-_4-2-1982.html
 آل عمران
اردن، زیبا
http://www.4shared.com/audio/PpdFPs4K/______.html
 احزاب
مسجدسیده زینب
http://www.4shared.com/audio/GvvJlxzT/______.html
 احزاب
 مسجدامام حسین؛1976
http://www.4shared.com/audio/uHoBArhr/______1976.html
 احزاب
 كویتhttp://www.4shared.com/audio/zw1QdpBR/___online.html
 احزاب
مسجدحامدیه، 1978
http://www.4shared.com/audio/4D4h0FI3/_____1978.html
 احزاب
زیبا
http://www.4shared.com/audio/klY06Tnz/___.html
 اعراف
 مسجدسیده زینب
http://www.4shared.com/audio/Jx23EEoI/_____.html
 انبیاء،حمد،بقره
 http://www.4shared.com/audio/HBbfhXrm/_95-104.html
 انعام95-104
 2004http://www.4shared.com/audio/ZoeIXb5w/____2004.html
 انعام
 http://www.4shared.com/audio/RdNWyQSG/__online.html
 انعام و توبه
 http://www.4shared.com/audio/HQEWsKm_/__online.html
 انعام،نازعات
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/_UkbrZWU/___online.html
 انفال
 http://www.4shared.com/audio/PYmP2Wki/_34-65.html
 اسراء34-65
 http://www.4shared.com/audio/3WnMibQm/____.html
 احزاب،ضحی،شرح
 http://www.4shared.com/audio/Rd4NQFk1/_1972.html
 اسراء1972
 http://www.4shared.com/audio/V1YynU2D/_1983.html
 اعراف1963
 http://www.4shared.com/audio/-nfpxsuG/___online.html
 انبیاء،طارق،بلد
 http://www.4shared.com/audio/eARsVlv2/____-_.html
 انبیاء،طارق،بلد
 http://www.4shared.com/audio/qjh9t06-/___online.html
 انفطارالی غاشیه
 http://www.4shared.com/audio/byS5Q7o1/_189-195.html
 بقره189-195
 http://www.4shared.com/audio/zZRdGBHY/_189-203.html
 بقره189-203
زیبا
http://www.4shared.com/audio/0NXq1S0h/__online.html
 بقره
 http://www.4shared.com/audio/0gYg8mIj/____.html
 بقره،طارق،بلد
 1998http://www.4shared.com/audio/22aEKaOd/-_1998.html
 بقره
 http://www.4shared.com/audio/RgKMrf6o/__online.html
 توبه،حمد
 http://www.4shared.com/audio/C57WkRmT/___online.html
 جن،مزمل،مدثر
 http://www.4shared.com/audio/zS-T27l4/___1988.html
 حاقه
 1981http://www.4shared.com/audio/xxkwV-vM/_27-3-1981.html
 حج
 
http://www.4shared.com/audio/vdHSyKRa/__1.html
 حج،مؤمنون
 http://www.4shared.com/audio/sKBw-cgQ/__5.html
 حج،مؤمنون
1974
http://www.4shared.com/audio/_-rQHa7c/__-_18-3-1974.html
 حج،مؤمنون
 1974http://www.4shared.com/audio/6LOQlgBD/____.html
 حج،مؤمنون
 http://www.4shared.com/audio/kX0Ynj9n/_____.html
 حج،نازعات
1976http://www.4shared.com/audio/Bez7msVD/_1976.html
 حجر
 1982http://www.4shared.com/audio/JnkiDEYH/_1982.html
 حجر
 1984http://www.4shared.com/audio/rBq6aaV6/_1984.html
 حجر
 1981http://www.4shared.com/audio/vsA_GsGI/_30-11-1981.html حجر
 http://www.4shared.com/audio/IxgwC9Lr/____.html
 حجر،فاتحه،اول بقره
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/RlEcydHW/___online.html
 حجر
زیبا
http://www.4shared.com/audio/JUJ9T0_f/___online.html
 حجر،حمد
اردن
http://www.4shared.com/audio/oy8FZAyN/___.html
 حجر،نازعات
ایران
http://www.4shared.com/audio/zhuSZGBh/___.html
 حجر،علق
1983،مسجد امام حسین(ع)
http://www.4shared.com/audio/dNas1_03/________1993.html
 حجر،نازعات،حمد
زیبا
http://www.4shared.com/audio/Rsj6_9EA/_____.html
 حجر،نازعات،حمد
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/qRXoeiK7/_-_-__.html
 حجر،نحل
 1980http://www.4shared.com/audio/9Ffp7muj/__1980____.html
 حجرات
 2009،مسجد طیلاوی
http://www.4shared.com/audio/X48dMAbK/______6-7-2009.html
 حشر
اردن
http://www.4shared.com/audio/2QRYpgDE/___online.html
 حشر،حاقه
 http://www.4shared.com/audio/5TwkZath/__online.html
 حشر،نازعات
 http://www.4shared.com/audio/60X_HBWY/_1-46.html
 رحمن1-46
 http://www.4shared.com/audio/kEyXlXCn/_1-78.html
 رحمن1-78
 http://www.4shared.com/audio/z5TWGMSI/_19-31.html
 رعد19-31
 1980،جامع ازهر
http://www.4shared.com/audio/T2Ktju18/_1980___.html
 زخرف
 http://www.4shared.com/audio/-qJ-XhW2/_68-89.html
 رعد68-89
 1980، مسجد امام حسین
http://www.4shared.com/audio/kpR5U1ow/_____1980.html
 زخرف
 مسجدالازهرhttp://www.4shared.com/audio/GnsoBduX/_____.html
 زخرف،دخان
 قرآن جمعه،2006
http://www.4shared.com/audio/F_aqhFuS/_______9_6_2006.html
 زخرف،دخان
 http://www.4shared.com/audio/8ponvcqF/_32-75__1-9.html
 زمر،غافر
 2006،قرآن جمعه
http://www.4shared.com/audio/ZF5v7uFi/_61-70___1-2
_________2006.html
 زمر،فاتحه
 1993http://www.4shared.com/audio/vTmp2ney/____1993.html
 زمر
1979
http://www.4shared.com/audio/QnUelMrD/__-_15-3-1979.html
 زمر،غافر
اردن
http://www.4shared.com/audio/4KfK8FP5/___.html
 زمر،غافر
 1979http://www.4shared.com/audio/2IGAMghK/_1979.html
 شعراء
 1981http://www.4shared.com/audio/I2ULm2PD/_25-12-1981.html
 شعراء
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/JuABbr3k/___.html
 شعراء
 مسجدرفاعی1977http://www.4shared.com/audio/vj6y8OMj/____1977.html
 شعراء
 http://www.4shared.com/audio/zulUh9Bm/___online.html
 شعراء،طارق،فجر
 http://www.4shared.com/audio/AGrMPc6K/___online.html
 شوری،نازعات،علق
 1968http://www.4shared.com/audio/L4Xln0E8/_39-53-_1968.html
 نجم
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/wCA5zP-q/___online.html
 یونس
 http://www.4shared.com/audio/JZAiFzss/__online.html
 یونس،هود
 http://www.4shared.com/audio/B3cJJhzZ/__-__.html
 یونس،فاتحه،بقره
 1998http://www.4shared.com/audio/rGP5uTUp/___1998.html
 یونس
 1976http://www.4shared.com/audio/gbRioEcE/__1976.html
 یس،حشر
 http://www.4shared.com/audio/ipHA5_24/_36-50.html
 هود36-50
 http://www.4shared.com/audio/zs8MUckM/_36-49.html
 هود36-49
 http://www.4shared.com/audio/PrfTeLRl/_1-40.html
 مریم1-40
 1965 http://www.4shared.com/audio/dxUHzV4W/__1995.html قصارالسور
 1974http://www.4shared.com/audio/2_tjePIl/___1974_.html
 فصلت
 1981http://www.4shared.com/audio/WU4bxYqG/_20-2-1981.html
 فصلت
مسجدسیده زینب
1983
http://www.4shared.com/audio/eJx1cQnB/_______1993.html
 فصلت
 http://www.4shared.com/audio/mCZ9i0V8/__online.html
 عبس،تكویر
 1977http://www.4shared.com/audio/4_1yTK2f/_-_1977.html
 فاطر،یس
1976
http://www.4shared.com/audio/gc7lmwJD/-_1976.html
 نور
 http://www.4shared.com/audio/Da5wZfwx/_30-44.html
 نور30-44
 1977http://www.4shared.com/audio/YJziaEIA/__1977.html
 نمل،حاقه
 یادواره استاد منشاوی
http://www.4shared.com/audio/y5F7Tp_1/_____.html
 نمل
 1980http://www.4shared.com/audio/I_yO_DAA/_1980.html
 نمل
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون