تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت
توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
  http://www.4shared.com/audio/MLyDN34Z/__online.html آل عمران
 استودیویی http://www.4shared.com/audio/yY7pzCva/___online.html آل عمران
  http://www.4shared.com/audio/3PsBfwyB/_1_online.html اسراء1
 http://www.4shared.com/audio/2GzVXxD2/_2_online.html
 اسراء2
  http://www.4shared.com/audio/vfqdxvYp/_online.html اعراف
  http://www.4shared.com/audio/hMGuDPwr/_1_online.html انبیاء1
 http://www.4shared.com/audio/39lPqWl-/_2_online.html
 انبیاء2
  http://www.4shared.com/audio/IO7xiCh8/_3_online.html انبیاء3
  http://www.4shared.com/audio/BFUjY4Jg/__1.html انبیاء،حج1
 http://www.4shared.com/audio/kGEpXuvg/__2.html
 انبیاء،حج2
  http://www.4shared.com/audio/l-7Tg8S7/__3.html انبیاء،حج3
  http://www.4shared.com/audio/Cy1OCUlH/_1_online.html انعام1
  http://www.4shared.com/audio/rt9czmsa/_2_online.html انعام2
  http://www.4shared.com/audio/OMz5D3FX/__online.html انعام،نجم
 http://www.4shared.com/audio/PTwEXpX1/__online.html
 یوسف،شمس
  http://www.4shared.com/audio/n45Hb6zA/__online.html مریم،طه
  http://www.4shared.com/audio/634YZj-w/_1_online.html مریم(ج1)
  http://www.4shared.com/audio/ymijPTtu/_2_online.html مریم(ج2)
 http://www.4shared.com/audio/ypC4OIpK/_3_online.html
 مریم(ج3)
  http://www.4shared.com/audio/lIEqmJfT/_4_online.html مریم(ج4)
  http://www.4shared.com/audio/8ODLoZQT/_online.html لقمان
 پاكستانhttp://www.4shared.com/audio/zo4z45hy/__online.html
 فصلت
 http://www.4shared.com/audio/0DrSnGC9/__online.html
 غافر،انفطار
  http://www.4shared.com/audio/6DeKbDAk/_online.html غافر
  http://www.4shared.com/audio/bpOZ-vUz/_online.html طه
  http://www.4shared.com/audio/hO83nCF9/_online.html انفال
  http://www.4shared.com/audio/bpHgwjJp/_1_online.html بقره1
  http://www.4shared.com/audio/HzcgKbdt/_2_online.html بقره2
 http://www.4shared.com/audio/jjMwEkNH/_3_online.html
 بقره3
  http://www.4shared.com/audio/tfK585pz/_4_online.html بقره4
 http://www.4shared.com/audio/bW4ihVZR/___online.html
 بقره،قدر،اخلاص
  http://www.4shared.com/audio/GjTmdO06/_1_online.html تحریم1
  http://www.4shared.com/audio/c7qN-uRj/_2_online.html تحریم2
  http://www.4shared.com/audio/KE6qxV1V/_3_online.html تحریم3
  http://www.4shared.com/audio/KE6qxV1V/_3_online.html تحریم،حاقه
  http://www.4shared.com/audio/O73UPoDK/___.html توبه،یونس،رحمن، حاقه
  http://www.4shared.com/audio/FuyMWglM/_online.html حج
  http://www.4shared.com/audio/9CFGHKzc/__online.html حج،مؤمنون
  http://www.4shared.com/audio/o5ZwNn3t/__online.html حجر،نحل
  http://www.4shared.com/audio/ziRvA7MW/_online.html حجرات
  http://www.4shared.com/audio/iFjG-IPP/__online.html حجرات،ق
  http://www.4shared.com/audio/PIkYodUT/_online.html حدید
  http://www.4shared.com/audio/vcNAtk4E/__online.html حشر،نازعات
 http://www.4shared.com/audio/wBHn740i/_online.html
 حشر
 http://www.4shared.com/audio/HDMekQIC/_1_online.html
 حشر(ج1)
  http://www.4shared.com/audio/ckg8fIqB/_2_online.html حشر(ج2)
  http://www.4shared.com/audio/EQYXn9Dn/_online.html رحمن
 http://www.4shared.com/audio/w82lSzev/_1_online.html
 واقعه1
  http://www.4shared.com/audio/aZzeyIcG/_2_online.html واقعه2
  http://www.4shared.com/audio/xMkdMoIJ/_online.html نور
 http://www.4shared.com/audio/xMkdMoIJ/_online.html
 نمل،حاقه،اخلاص
  http://www.4shared.com/audio/FrnrvVvV/_1_online.html نمل1
  http://www.4shared.com/audio/y1L5E1Vr/_2_online.html نمل2
  http://www.4shared.com/audio/Ei9luBeV/_online.html نساء
 http://www.4shared.com/audio/N6g-Y9Gw/_1_online.html
 نجم(ج1)
  http://www.4shared.com/audio/3cCXdZ9Q/_2_online.html نجم(ج2)
 http://www.4shared.com/audio/_W_1C8ob/_1_online.html
 رعد1
  http://www.4shared.com/audio/Rrswefhl/_2_online.html رعد2
  http://www.4shared.com/audio/ppqvI0Mc/_online.html زخرف
 http://www.4shared.com/audio/HTKOQPRu/_73-75.html
 زمر 73-75
  http://www.4shared.com/audio/PisQ9eCj/__online.html زمر،مزمل
 http://www.4shared.com/audio/wRnK0Jk3/_online.html
 سجده
 http://www.4shared.com/audio/bC6taFgQ/__online.html
 شعراء،شمس
  http://www.4shared.com/audio/leruPGwe/_online.html فراز-شمس
  http://www.4shared.com/audio/A4dOvDBp/__online.html شوری-رحمن
  http://www.4shared.com/audio/v3OEJg5I/____.html صافات،كوثر،حمد
  http://www.4shared.com/audio/PDsx8qhj/_online.html صف
  http://www.4shared.com/audio/3ZhvqUgE/_online.html فراز-حمد
  http://www.4shared.com/audio/jGDjSZd1/_27-29.html فتح 27-29
  http://www.4shared.com/audio/c0r6VaWf/_online.html فرقان
 http://www.4shared.com/audio/hezRvsCF/__online.html
 نازعات،علق
 http://www.4shared.com/audio/OWjoI-KI/_online.html
 مزمل
  http://www.4shared.com/audio/SlVx4xh4/_online.html مائده
  http://www.4shared.com/audio/dwMMTfBv/__online.html كهف،ذاریات
  http://www.4shared.com/audio/mvMPX1Bw/__1.html كهف،مریم1
  http://www.4shared.com/audio/tleMm9kn/__2.html كهف،مریم2
 http://www.4shared.com/audio/gWkM9-AP/__1.html
 قمر،یحمن1
  http://www.4shared.com/audio/wxuiwHJp/__2.html قمر،رحمن2
  http://www.4shared.com/audio/9DEj5Zt4/_1_online.html قصص(ج1)
  http://www.4shared.com/audio/RmsT1WCh/_2_online.html قصص(ج2)
  http://www.4shared.com/audio/abTqvNvV/_1_online.html نازعات1
  http://www.4shared.com/audio/YFXSBO8a/_2_online.html نازعات2
  http://www.rasekhoon.net/song/download-59403.aspx حاقه 1-4
  http://www.rasekhoon.net/song/download-59402.aspx قمر،رحمن
 http://www.telavat.com/Repository/Download.aspx?r0=42&r1=003.mp3&r2=1
 هود
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون