تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت

توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
 http://www.4shared.com/audio/hHhGflpS/___.html
 آخر احزاب،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/7N_LfLam/___online.html آخرانبیاء،بلد
1981
http://www.4shared.com/audio/xiWlofAo/__1981.html
 آخر إسراء
  http://www.4shared.com/audio/X4ydx_NW/___online.html آخر تحریم،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/0Bz3B_KX/___online.html آخرشوری،فجر
 1989 http://www.4shared.com/audio/JZyDsFEV/____1989_.html آخرشوری،حشر
  http://www.4shared.com/audio/l67qcuB7/____.html آخرفتح،بلد،ضحی،نصر
 http://www.4shared.com/audio/fxU_Oa3e/____.html
 آخرفتح،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/7rRf0J43/____.html قمر،رحمن،قصارالسور
 1989 http://www.4shared.com/audio/-G4ihxPS/____1989.html قمر،رحمن
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/4o3VXgdN/______.html
 قمر،رحمن،حمد،بقره
 http://www.4shared.com/audio/abW39efk/____.html
 آخركهف،مریم
 1989http://www.4shared.com/audio/MGJdXbix/_____1989_.html
 آخركهف،مریم
 زیبا،1989 http://www.4shared.com/audio/Okum-iAk/____1989.html انبیاء
 زیبا
 http://www.4shared.com/audio/RQqCjio9/___online.html انبیاء
 زیبا 
 http://www.4shared.com/audio/3txVo-sE/___online.html احزاب
 زیبا  
 http://www.4shared.com/audio/F6LzbInB/___online.html آل عمران
 زیبا 
http://www.4shared.com/audio/0YlIJRVZ/___.html
 آل عمران
  http://www.4shared.com/audio/BjyezoiH/___online.html احزاب،شوری
1988
http://www.4shared.com/audio/fDakxKPa/__1988.html
 إسراء
  http://www.4shared.com/audio/PQL3N9Ku/____-_.html إسراء،حاقه ...
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/YbuWljJn/___online.html
 إسراء،حاقه
 زیبا
http://www.4shared.com/audio/xLEFZ7U3/____.html
 إسراء،قارعه
 http://www.4shared.com/audio/pkoe8l45/__online.html
 احزاب،إسراء
  http://www.4shared.com/audio/c7YqNqRe/___online.html بقره
 http://www.4shared.com/audio/UOHMrSa_/___online.html
 تحریم
  http://www.4shared.com/audio/Rh1dib4m/___.html تحریم،بلد
  http://www.4shared.com/audio/Tg0v4G8i/__online.html جمعه،قارعه
 زیبا http://www.4shared.com/audio/n9GJd8V7/___.html حاقه
 زیبا
http://www.4shared.com/audio/p7YRIasd/__online.html
 حاقه
 http://www.4shared.com/audio/V4uq4i7i/___online.html
 حجرات،قاف
  http://www.4shared.com/audio/kgoShhIS/___.html حشر،بلد
  http://www.4shared.com/audio/_6p6JNLZ/___.html حشر،حاقه
  http://www.4shared.com/audio/ZhYZfae8/___.html حشر،غاشیه،آخربلد
 1959 http://www.4shared.com/audio/ke_-sZwV/____1989.html حشر،حاقه
  http://www.4shared.com/audio/bqzta4h6/___online.html نجم،قمر
 1985http://www.4shared.com/audio/ODc9vwsF/_____1985.html
 إسراء،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/CWq9anOk/__online.html بقره،شمس
  http://www.4shared.com/audio/MrVzhvrm/_____.html فصلت،شوری
  http://www.4shared.com/audio/CfMoMIcK/________.html قصارالسور،حمد
 1980 http://www.4shared.com/audio/2y5PqrXo/__1980.html مریم
  http://www.4shared.com/audio/6Sd-dMMB/___.html یوسف
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/-d9XtGJ_/__online.html یوسف1
 زیبا  http://www.4shared.com/audio/dXQa2px4/___online.html یوسف2
1989
 http://www.4shared.com/audio/nIcm4f6y/1989.html یوسف
 1989 http://www.4shared.com/audio/XTrRX5bx/___1989.html نوح،قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/XkhJi3_S/___.html هود
 زیبا http://www.4shared.com/audio/ziXzSH9v/___.html نوح
 1977http://www.4shared.com/audio/orH1TDew/____1977.html
 نوح
 http://www.4shared.com/audio/WKcWegZB/__online.html
 نوح،نازعات
  http://www.4shared.com/audio/FDSgGS4c/___online.html نوح،علق
 1978 http://www.4shared.com/audio/-4IIkUFD/___1978.html مریم،قصارالسور
 1986http://www.4shared.com/audio/Bs3mut6V/______1986.html
 مریم
 1989 http://www.4shared.com/audio/CvDBZ4Th/___1989.html مریم
 1976 http://www.4shared.com/audio/cZ2ajthT/___76.html مریم
 1980http://www.4shared.com/audio/DTGm2nAy/___1980.html
 قصارالسور
1975
http://www.4shared.com/audio/yZKVq_YU/__1975.html
 فصلت
 1989، زیبا
http://www.4shared.com/audio/M-255Jf5/__1989_.html
 فصلت
 1985http://www.4shared.com/audio/chvWIltZ/___1985.html
 فاطر
 1989 http://www.4shared.com/audio/lnJnkFAT/_1989.html غافر
 1983http://www.4shared.com/audio/_AgJ83_5/___1983_-__.html
 غافر
 1982http://www.4shared.com/audio/WfFCjkoD/____1982.html
 طه
 1961،تركیه http://www.4shared.com/audio/IY824X0y/____1961.html نجم،قمر،نازعات
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/qPRmGn6s/_____.html
 نجم،قمر
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/G5oergiF/____.html نجم،قمر
 1975http://www.4shared.com/audio/ex-ZhcKC/____1975.html
 نجم،قمر
 1982http://www.4shared.com/audio/PTiOefXl/____1982.html
 نبأ،قصارالسور
1988
 http://www.4shared.com/audio/csnvrwmF/___1988.html مزمل،نازعات
 1989http://www.4shared.com/audio/5hdBX3n3/___1989.html
 قیامة،نصر
 1965 http://www.4shared.com/audio/fPtxc4C7/_____1965__.html قیامة،اعلی،فجر
زیبا
http://www.4shared.com/audio/9jdOcer7/___.html
 قصص
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20


.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون